Gimnazjum Publiczne

My Photo

Stowarzyszenie działa przy Publicznym Gimnazjum w Radoszynie

Stowarzyszenie Oświatowców GANESA - Organizacja Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej jego członków.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Główne cele Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie jest niezależne i może przystępować oraz współpracować z innymi organizacjami społecznymi i instytucjami o zbieżnych celach, także poza granicami kraju.