Terminarz spotkań z rodzicami

2017/2018

lp.

data

Tematyka spotkań

Osoby odpowiedzialne

1

20.09.2017 (środa) godz. 16.00

Zebranie ogólne:

1.      Organizacja pracy w roku szkolnym 2017/2018.

 

Spotkania z wychowawcami klas:

1.      Procedury składania wniosków o dostosowanie formy i warunków egzaminu gimnazjalnego.

2.      Organizacja zespołu klasowego.

3.      Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania i inne akty prawa szkolnego.

4.      Wybory Rady Rodziców.

 

dyrektor

 

 

wychowawcy klas

opracowanie materiałów
E. Andrzejak

 

 

 

 

2

15.11.2017 (środa)

godz. 16.00

Zebranie ogólne:

1.      Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.

 

Spotkania z wychowawcami klas.

 

pedagog lub zaproszony specjalista

 

 

 

 

 

3

17.01.2018 (środa)

godz. 16.00

Zebranie ogólne:

1.      Podsumowanie pracy w pierwszym semestrze.

2.      Spotkania z wychowawcami klas.

 

dyrektor

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

4

21.03.2018 (środa)

godz. 16.00

Spotkania z wychowawcami klas:

1.      Informacje o zasadach rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.

2.      Procedury egzaminu w klasach III.

 

opracowanie materiałów A. Odwarzny-Malinowska

E. Andrzejak

 

 

 

 

5

16.05.2018 (środa)

godz. 16.00

Spotkania z wychowawcami:

1.      Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

wychowawcy klas, nauczyciele