STYPENDYŚCI 2018/2019

25 września w imieniu Wójta Gminy Skąpe - Zbigniewa Wocha wręczone zostały naszym uczniom stypendia naukowe. Wyróżnieni zostali: Norbert Tomaszewski i Jakub Połujański. Uczniowie ci osiągnęli wysokie wyniki w nauce, wykazując się w ubiegłym roku szkolnym dużym zaangażowaniem i pracowitością. Z dumą patrzymy na Wasze sukcesy i życzymy podobnych, a może jeszcze lepszych wyników. Gratulujemy również Rodzicom naszych stypendystów!