NADANIE IMIENIA I SZTANDARU


"Wędrujemy po ścieżkach, które wyprowadzają na szeroki świat" - takie motto towarzyszyło społeczności uczniowskiej naszej szkoły podczas jednej z najważniejszych w historii gimnazjum uroczystości. 21 maja 2012r. dołączyliśmy do grona szkół noszących imię niezwykłego człowieka, literata, podróżnika, obywatela świata - Arkadego Fiedlera. Święto nadania imienia naszej placówce było połączone z pełną patosu ceremonią wręczenia sztandaru.

Na tę uroczystość czekaliśmy ponad dziesięć miesięcy i staraliśmy się do niej należycie przygotować. Z myślą o tym właśnie dniu rozpoczęliśmy działania, zmierzające do tego, by to święto było niezwykłe, by zapadło na trwałe w pamięci tych, którzy mogli je przeżywać wspólnie z gronem nauczycieli i uczniów naszego gimnazjum.

Decyzję o nadaniu szkole imienia i fundacji sztandaru podjęto na radzie pedagogicznej 31 sierpnia 2011r. Powołano w tym celu Komitet Organizacyjny, któremu prężnie przewodniczył dyrektor naszej szkoły Andrzej Walach. W pracy wspierali go: Robert Andrzejak, Agnieszka Musik-Mokra, Małgorzata Puchacz, Urszula Sawicka, Beata Stasiak. Zdając sobie sprawę z tego, że wybór patrona to sprawa najwyższej wagi, Komitet Organizacyjny przeprowadził wśród uczniów, rodziców i nauczycieli kampanię prowadzącą do wyboru patrona szkoły. Po trzech miesiącach prac nastąpiło tajne głosowanie nauczycieli, uczniów wszystkich klas oraz rodziców, podczas którego wyłoniono Arkadego Fiedlera na patrona szkoły.

Po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, dyrektor przekazał wniosek o nadanie szkole imienia do organu prowadzącego, ponadto powiadomił o tych działaniach Kuratorium Oświaty.

29 grudnia 2011r. Rada Gminy w Skąpem, po wcześniejszym zapoznaniu się z uzasadnieniem wyboru i wyczerpującą prezentacją sylwetki patrona przedstawioną przez dyrektora szkoły Andrzeja Walacha, przyjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Radoszynie. W tym dniu szkoła otrzymała imię Arkadego Fiedlera.

Od tej chwili rozpoczęły się prace nad projektem sztandaru, którego autorem była pani Urszula Sawicka. Aby móc zlecić wykonanie proporca firmie "Haftina" z Piotrkowa Trybunalskiego, Komitet Organizacyjny rozpoczął akcję gromadzenia środków finansowych. Wystosowano pismo - list do rodziców, firm współpracujących ze szkołą, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych z prośbą o wsparcie finansowe inicjatywy ufundowania sztandaru naszemu gimnazjum. Na ten apel odpowiedziało wielu zainteresowanych tworzeniem współczesnej historii naszej szkoły. Raz jeszcze pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że Publiczne Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera ma swój sztandar - "symbol pięknych idei, honoru, godności i głębokiej więzi z Ojczyzną", co podkreślił, dyrektor szkoły - Andrzej Walach, przekazując go społeczności uczniowskiej.

Ważnym etapem długotrwałych przygotowań do tej wyjątkowej uroczystości było zorganizowanie wycieczki do Muzeum - Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Tam po raz pierwszy spotkaliśmy syna naszego patrona - Marka Fiedlera, dzięki któremu ugruntowaliśmy wiedzę na temat życia i obszarów działalności jego ojca. Informacje zebrane w czasie tego inspirującego spotkania wykorzystaliśmy do przygotowania prezentacji dotyczącej sylwetki naszego patrona przedstawionej przez gimnazjalistów w czasie uroczystości nadania imienia naszej szkole.

W trakcie prac nad scenariuszem imprezy Komitet Organizacyjny zdecydował także, by zamówić tablicę dla upamiętnienia roku założenia szkoły oraz tego wielkiego dla naszego gimnazjum wydarzenia, która została odsłonięta przez pana Marka Fiedlera oraz dyrektora Andrzeja Walacha 21 maja 2012r.

Ceremonia nadania naszej szkole imienia i sztandaru rozpoczęła się o godzinie 11.30, wzięło w niej udział wielu zaproszonych gości: Marek Fiedler , przedstawiciele organu prowadzącego - Gminy Skąpe z panem wójtem Zbigniewem Wochem, Radni Gminy Skąpe, którym przewodniczył Pan Mirosław Olczak, przedstawicielki Kuratorium Oświaty - panie Jolanta Lubaczewska i Beata Chilicka-Jugowicz, ksiądz dziekan Zbigniew Matwiejów, proboszcz naszej parafii Zbigniew Dmitriuk, fundatorzy sztandaru, a wśród nich radni powiatowi, przedstawiciele podmiotów gospodarczych współpracujących ze szkołą, delegacja zaprzyjaźnionego gimnazjum w Kyritz, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Skąpe, rodzice z przewodniczącym Andrzejem Kasprzyckim, nauczyciele naszej szkoły i nauczyciele emeryci, społeczność uczniowska oraz absolwenci naszego gimnazjum.

Fotograficzny skrót z przebiegu uroczystości!
Uroczystość nadania imienia i sztandaru