WAŻNE DLA UCZNIÓW KLAS IIIPostępowanie rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych w latach
2017/2018 – 2019/2020 oraz zasady przeliczania na punkty.


Zatrudnianie młodocianych - materiał dla uczniów, rodziców i wychowawców.


Adresy internetowe wybranych szkół ponadgimnazjalnych

Wyszukiwarka szkół ponadgimnazjalnych
województwa lubuskiego
na rok szkolny 2017/2018