ROWEREM WOKÓŁ JEZIORA NIESŁYSZ.

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Stowarzyszenie Oświatowców "GANESA" zrealizowało projekt:
"Rowerem wokół jeziora Niesłysz". Celem tej operacji była promocja walorów turystycznych rejonu wypoczynkowego jeziora Niesłysz oraz aktywizowanie młodzieży w kreowanie pozytywnego wizerunku i promocji środowiska lokalnego.