PRZEWODNIK TURYSTYCZNY REJONU WYPOCZYNKOWEGO JEZIORA NIESŁYSZ

- operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

projekt.jpgprojekt.jpg

Celem projektu, który obejmuje swym zasięgiem tereny wypoczynkowe Gmin Skąpe, Lubrza i Świebodzin,
było wydanie przewodnika turystycznego promującego walory turystyczne rejonu wypoczynkowego jeziora Niesłysz i okolic,
zawierającego informacje na temat bazy turystycznej, noclegowej, gastronomicznej i towarzyszącej
(szlaki turystyczne, wypożyczalnie sprzętu, sieć handlowa i komunikacyjna).

Efektem realizacji jest przewodnik, zawierający charakterystykę walorów turystycznych
rejonu wypoczynkowego jeziora Niesłysz, atrakcje turystyczne najbliższej okolicy
(Świebodzin, Paradyż, MRU, Łagów), bazę turystyczną
(m.in. noclegową, gastronomiczną, handlową - stan na III 2015r.) oraz mapę (wkładkę) regionu.
Przewodnik został wydany w 5000 sztuk, w formacie DI, liczba stron - 60.